Kværs Hallerne
Error parsing XSLT file: \xslt\TopMenu.xslt

  regler

  Kværs, den 30. april 2015. 

  Til

  • Udvalg/afdelinger under KTUIF
  • Kværs Idrætsfriskole
  • Den kommunale Børnehaven
  • Dagplejen (kommunale og private)
  • Andre brugere af Kværs Hallerne

   

  Følgende skal overholdes  

  • Alt lys tændes af voksne – brug kun det der er nødvendigt (i dagtimerne kan man sagtens nøjes med halvdelen af lamperne i loftet – måske intet).
  • Kværs Hallerne er blevet ZERO certificeret, hvilket er ensbetydende, at den skal spare/nedbringe forbrug af El, vand og varme yderligere i 2015/2016. Dette kan gøres ved at vi alle hjælper hinanden (brug mindst mulig og husk at slukke for tingene). Sker der ikke en besparelse, vil Kværs Hallerne blive trukket i tilskud fra kommunen, hvilket brugerne kommer til at betale ved højere halleje. Så vær med til at spare. Læs i øvrigt vores certifikat, der er opsat i forhallen ved tavlen ”grundplan over hallerne”.
  • Der skal altid være en voksen til stede i hallen.
  • Uanset hvilken sport der dyrkes i hallen skal fang nettene (net bag målene) i begge ender trækkes på tværs inden start.
  • Se efter at målene i begge ender er ordentlig fastgjorte (kan ikke vælte).
  • Musik anlægget betjenes af voksne – husk at slukke efter brug.
  • Gardinerne skal bruges med besindighed og kun af voksne. HUSK de skal ikke rulles helt op, stop 40 cm før. Ved den sidste meter skal man lige holde en hånd forneden, så de ikke ruller skævt og bliver flosset/går i stykker i kanten.
  • Tidtagerbordet bruges kun af voksne, eller dem der er uddannet i det.
  • Skift sko inden man går ind på halgulvet.
  • Nettet ind til redskabsrummet skal altid være for (børn må ikke lege/opholde sig i rummet).
  • Ikke kravle op/hænge i madrasser.
  • Bolde må ikke kastes/skydes mod vægge samt lofter (beklædning og lamper ødelægges).
  • Ryd op efter brug. Placer redskaber/bolde der hvor i tog dem. Pas på tingene – mange af redskaberne er meget dyre.
  • Alle redskaber, bolde m.m. ejes af Kværs/Tørsbøl UIF og er ikke med når man låner/lejer hallen.
  • Håndboldspillere – brug harpiks med måde – MÅ KUN ANVENDES I DEN STORE IDRÆTSHAL
  • Rygning forbudt indendørs. Brug de opstillede skåle til skodder, der står ved indgangene.
  • Drikke- og madvarer må ikke medbringes i Kværshallen samt omliggende udendørsbaner, gælder også terrasser. Der må KUN nydes drikkevarer m.m. på P-pladserne.
  • Brug de opstillede skraldespande.
  • Orienter jer om nødudgangenes placering.
  • Hallen og dens rekvisitter bruges på eget ansvar.
  • Kværshallen hæfter ikke for mistede/stjålne ting.
  • HUSK sidste mand slukker for alt lys og låser/tjekker alle døre og vinduer, ligesom pengekasse m.m. i biksen bliver sat på plads.
  • Ved forglemmelse af ovennævnte, vil det blive påtalt af servicemedarbejderen, Bestyrelsen for KTUIF eller Kværs Hallen, så husker man det til næste gang.
  • HUSK penge til unødvendige reparationer/rengøring er en unødvendig udgift for alle brugere.
  • Kværs Hallen er videoovervåget ude og inde, ligesom tyverialarm tilkobles ved lukketid.

   

  Bestyrelserne for Kværshallen og KTUIF

   
  Kværs Hallerne • Avntoftvej 10 • Kværs • 6300 Gråsten • Tlf. 74659232 / 29912367 • CVR 31846579